Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovació de l'acta anterior
00:17:02
Donar compte de les resolucions adoptades per l'Alcaldia en matèria de gestió de l'aigua
00:17:03
Actuacions prèvies per a la implantació i establiment del servei municipal d'aigua potable al polígon Puigtió
01:09:15
Actuacions prèvies per determinar la procedència de la possible modificació de la forma de gestió del servei públic d'abastament d'aigua i, en cas afirmatiu, dels termes que revestirà aquesta modificació
01:21:52
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
1  Aprovació de l'acta anterior
00:17:02   Sense intervencions
2  Donar compte de les resolucions adoptades per l'Alcaldia en matèria de gestió de l'aigua
00:17:03   6 Intervencions
3  Actuacions prèvies per a la implantació i establiment del servei municipal d'aigua potable al polígon Puigtió
01:09:15   5 Intervencions
4  Actuacions prèvies per determinar la procedència de la possible modificació de la forma de gestió del servei públic d'abastament d'aigua i, en cas afirmatiu, dels termes que revestirà aquesta modificació
01:21:52   4 Intervencions
<