Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovació de l'acta anterior
00:00:04
Aprovació inicial del reglament de funcionament del'espai coworking de Maçanet de la Selva
00:00:58
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 09/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit i la modificació de l'Annex d'inversions del pressupost municipal de l'exercici 2022
00:12:40
Aprovació de la modificació de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball per la creació d'una plaça d'agent de la Policia Local
00:38:15
Modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva
00:39:34
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
1  Aprovació de l'acta anterior
00:00:04   1 Intervenció
2  Aprovació inicial del reglament de funcionament del'espai coworking de Maçanet de la Selva
00:00:58   6 Intervencions
3  Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 09/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit i la modificació de l'Annex d'inversions del pressupost municipal de l'exercici 2022
00:12:40   4 Intervencions
4  Aprovació de la modificació de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball per la creació d'una plaça d'agent de la Policia Local
00:38:15   2 Intervencions
5  Modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva
00:39:34   2 Intervencions
<