PLENS MUNICIPALS ordinària dilluns 16 de desembre de 2019

Durada: 02:21:10
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripcion con video
18.08.2020
575000€
aigua
bar
Carme
compareixences
Concessió de permisos d'obres
DECRET
DECRET DIGITAL
ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
  00:03:44 1 Intervenció
2 EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER L' EXECUCIÓ DEL PROJECTE. PAGAMENT JUST PREU.
  00:04:22 3 Intervencions
3 ADHESIÓ CONSORCI DE LA COSTA BRAVA -ENTITAT LOCAL DE L'AIGUA . APROVACIÓ INICIAL
  00:06:40 3 Intervencions
4 MODIFICACIÓ CARTIPÀS MUNICIPAL: MODIFICACIÓ HORARIS ÒRGANS DE GOVERN
  00:11:43 3 Intervencions
5 RATIFICACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI DEL TER
  00:14:15 2 Intervencions
6 RATIFICACIÓ REGLAMENT DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
  00:18:03 7 Intervencions
7 MODIFICACIÓ REGLAMENT VIGILANTS MUNICIPALS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
  00:23:47 3 Intervencions
8 MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA EN RELACIÓ A LA ZONA DE CIUTAT JARDÍ INTENSIVA DEL SECTOR CAMP QUART - ARTICLE 91. APROVACIÓ PROVISIONAL.
  00:26:46 1 Intervenció
9 MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA EN L'ÀMBIT DEL PEU ABRAS. APROVACIÓ INICIAL
  00:27:42 3 Intervencions
10 CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. ADJUDICACIÓ.
  00:32:50 11 Intervencions
11 EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA ZONA VERDA TITULARITAT DEL BISBAT DE GIRONA.
  00:43:05 5 Intervencions
12 APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2020
  00:51:15 20 Intervencions
13 MOCIÓ DE SUPORT PER A L'ANUL·LACIÓ DE L'ORDRE DEL PRESIDENT DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DE PROTEGIR LES SEUS JUDICIALS AMB ELS MOSSOS D'ESQUADRA
  01:14:42 3 Intervencions
14 PROPOSTA D'ASSABENTATS
  01:21:34 1 Intervenció
15 MOCIONS URGENTS
  01:22:09 Sense intervencions
15.1 MOCIO CONTRA EL DECRET DIGITAL
  01:22:12 3 Intervencions
16 PRECS I PREGUNTES
  01:30:20 31 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:21:06 Sense intervencions