PLENS MUNICIPALS Extraordinària dimecres 8 d'abril de 2020

Durada: 01:37:09
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripcion con video
18.08.2020
575000€
aigua
bar
Carme
compareixences
Concessió de permisos d'obres
DECRET
DECRET DIGITAL
ple
Inici Inici
  00:00:09 1 Intervenció
1 RESOLUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER LA GESTIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
  00:03:54 5 Intervencions
2 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS . APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES I OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA.
  00:14:27 9 Intervencions
3 SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU DE CONCERTACIÓ DE PLACES AMB EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ INTEGRAL PER LA GENT GRAN (SAIAR) ANY 2021.
  00:33:22 4 Intervencions
4 PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2020. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2020.
  00:38:15 7 Intervencions
5 MODIFICACIÓ CONTRACTUAL: PROJECTE CONSTRUCTIU OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR, CARRER CELLERA, CARRER BAIXA DE LES ACÀCIES I AVINGUDA PAÏSOS CATALANS, AL NUCLI ANTIC DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
  00:50:05 13 Intervencions