PLENS MUNICIPALS Extraordinària dilluns 18 de maig de 2020

Durada: 00:18:53
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripcion con video
18.08.2020
575000€
aigua
bar
Carme
compareixences
Concessió de permisos d'obres
DECRET
DECRET DIGITAL
ple
Inici Inici
  00:00:05 1 Intervenció
1 CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. REQUERIMENT PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ.
  00:00:38 3 Intervencions