PLENS MUNICIPALS ordinària dimecres 10 de juny de 2020

Durada: 00:02:29
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripcion con video
18.08.2020
575000€
aigua
bar
Carme
compareixences
Concessió de permisos d'obres
DECRET
DECRET DIGITAL
ple
1 CONTRACTACIÓ PÚBLICA - OBERTURA SOBRE ÚNIC CONTRACTE DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LES LLERES PÚBLIQUES - 10.06.2020
  00:00:05 1 Intervenció
2 CONTRACTACIÓ PÚBLICA - OBERTURA SOBRE ÚNIC CONTRACTE DEL SERVEI DE DESBROSSAMENT I SEGA DELS MARGES DELS CAMINS RURALS I D'ALGUNES ZONES VERDES MUNICIPALS - 10.06.202
  00:01:45 1 Intervenció