PLENS MUNICIPALS ordinària Dijous 2 de juliol de 2020

Durada: 00:00:00
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripcion con video
18.08.2020
575000€
aigua
bar
Carme
compareixences
Concessió de permisos d'obres
DECRET
DECRET DIGITAL
ple

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

CONTRACTACIÓ PÚBLICA - OBERTURA SOBRE ÚNIC CONTRACTE DE SERVEI DE DESBROSSAMENT I SEGA DELS MARGES DELS CAMINS RURALS I D'ALGUNES ZONES VERDES MUNICIPALS - 02.07.2020