PLENS MUNICIPALS ordinària Dijous 30 de juliol de 2020

Durada: 00:34:09
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripcion con video
18.08.2020
575000€
aigua
bar
Carme
compareixences
Concessió de permisos d'obres
DECRET
DECRET DIGITAL
ple
1 CONTRACTACIÓ PÚBLICA - OBERTURA SOBRE ÚNIC CONTRACTE DE SERVEI D'ARRANJAMENT CAMINS DE TERRA - 30.07.2020
  00:00:00 3 Intervencions