PLENS MUNICIPALS Extraordinària divendres 13 de novembre de 2020

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripcion con video
18.08.2020
575000€
aigua
bar
Carme
compareixences
Concessió de permisos d'obres
DECRET
DECRET DIGITAL
ple

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS SOBRE ELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A L'ANY 2020.
PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER APROVACIÓ DELS AJUTS DE CARÀCTER ACCESSORI EXCEPCIONAL ALS BARS, RESTAURANTS, COMERÇOS I ACTIVITATS AFECTADES PER LA RESOLUCIÓ SLT/2546/2020.