PLENS MUNICIPALS Extraordinària dilluns 12 d'abril de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripcion con video
18.08.2020
575000€
aigua
bar
Carme
compareixences
Concessió de permisos d'obres
DECRET
DECRET DIGITAL
ple

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA EN EL SECTOR D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES HOSTAL NOU. REVOCACIÓ
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA DEL SECTOR D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES "HOSTAL NOU". APROVACIÓ INICIAL.