Sessió plenària ordinària dimarts 20 de febrer de 2018

Durada: 01:43:21
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inici Inici
  00:00:00 6 Intervencions
1 Aprovació acta sessió anterior
  00:02:17 Sense intervencions
2 Aprovació inicial de l'Ordenança municipal de circulació.
  00:02:40 20 Intervencions
3 Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del Pla Local de Joventut 2017-2019 de Santa Coloma de Farners.
  00:14:56 8 Intervencions
4 Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 2/2018 del pressupost municipal vigent.
  00:34:15 12 Intervencions
5
  00:42:34 1 Intervenció
6 Rebuig a la línia elèctrica d'alta tensió Juià - La Farga3.
  00:43:40 10 Intervencions
7 Proposta del grup municipal de la CUP de suport a les persones encausades per oposar-se a la línia de molt alta tensió (MAT) al seu pas per les comarques gironines.
  00:49:36 6 Intervencions
8 Proposta del grup municipal de la CUP, de rebuig al projecte del gasoducte MIDCAT.
  00:54:21 9 Intervencions
9 Informe de l'alcaldia.
  01:02:22 16 Intervencions
10 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:34:35 13 Intervencions
Fi Fi
  01:43:22 Sense intervencions