Sessió plenària ordinària dimarts 24 d'abril de 2018

Durada: 02:17:48
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació acta sessió anterior
  00:01:26 Sense intervencions
2 Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora dels habitatges d'inclusió social
  00:01:40 7 Intervencions
3 Acceptació revisió de preus contracte servei recollida, transport i abocament de residus, neteja viària i gestió deixalleria municipal
  00:11:52 9 Intervencions
4 Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 10/2018
  00:24:56 4 Intervencions
5 Aprovació inicial del projecte d'obra ordinària d'urbanització del carrer de la Rosa
  00:28:37 8 Intervencions
6 Aprovació inicial del projecte d'obra ordinària d'urbanització del carrer Lliri
  00:38:30 2 Intervencions
7 Proposta del grup municipal de la CUP, per donar suport als comitès en defensa de la República i la resistència civil activa i no violenta
  00:41:17 4 Intervencions
8 Proposta del grup municipal de la CUP, en suport a les persones encausades de l'Espai Antiracista Salt-Girona per delictes d'odi i associació il·lícita
  00:51:26 6 Intervencions
9 Informe de l'alcaldia
  01:06:09 23 Intervencions
10 Precs, preguntes i control als òrgans de govern
  01:38:17 40 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:17:49 Sense intervencions