Sessió plenària ordinària dimarts 24 d'abril de 2018

Durada: 02:17:48
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació acta sessió anterior
  00:01:26 Sense intervencions
2 Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora dels habitatges d'inclusió social
  00:01:40 7 Intervencions
3 Acceptació revisió de preus contracte servei recollida, transport i abocament de residus, neteja viària i gestió deixalleria municipal
  00:11:52 9 Intervencions
4 Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 10/2018
  00:24:56 4 Intervencions
5 Aprovació inicial del projecte d'obra ordinària d'urbanització del carrer de la Rosa
  00:28:37 8 Intervencions
6 Aprovació inicial del projecte d'obra ordinària d'urbanització del carrer Lliri
  00:38:30 2 Intervencions
7 Proposta del grup municipal de la CUP, per donar suport als comitès en defensa de la República i la resistència civil activa i no violenta
  00:41:17 4 Intervencions
8 Proposta del grup municipal de la CUP, en suport a les persones encausades de l'Espai Antiracista Salt-Girona per delictes d'odi i associació il·lícita
  00:51:26 6 Intervencions
9 Informe de l'alcaldia
  01:06:09 23 Intervencions
10 Precs, preguntes i control als òrgans de govern
  01:38:17 40 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:17:49 Sense intervencions