Sessió plenària ordinària dilluns 18 de juny de 2018

Durada: 01:04:01
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 2 Intervencions
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:00:32 Sense intervencions
2 Aprovació de l'atermenament de dues finques, propietat d'aquest Ajuntament, a la zona del Castell de Farners.
  00:00:51 7 Intervencions
3 Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 12/2018.
  00:05:17 7 Intervencions
4 Proposta del grup municipal de la CUP, de rebuig a la violència i la impunitat policial.
  00:11:16 10 Intervencions
5 Informe de l'Alcaldia.
  00:20:17 16 Intervencions
6 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  00:49:13 8 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:04:01 Sense intervencions