Sessió plenària Urgent dilluns 1 d'octubre de 2018

Durada: 00:04:48
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Renúncia del regidor senyor Manel Roqueta Casalprim i sol·licitud a la JEC per tal que expedeixi credencial a favor del següent candidat de la llista electoral del PSC-CP.
  00:00:53 Sense intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:04:49 Sense intervencions