Sessió plenària ordinària dilluns 19 de novembre de 2018

Durada: 01:23:29
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació acta sessió anterior
  00:01:22 Sense intervencions
2 Aprovació de la Memòria justificativa de la necessitat de construir i explotar sis pistes de pàdel i incoació de l'expedient per a la constitució d'un dret de superfície.
  00:01:44 10 Intervencions
3 Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament i de l'OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta, corresponent al tercer trimestre de 2018.
  00:12:29 1 Intervenció
4 Moció pel desplegament de banda ampla a tots els municipis de la demarcació de Girona.
  00:13:32 3 Intervencions
5 Moció a favor de l'absolució dels presos polítics
  00:17:35 8 Intervencions
6 Informe de l'alcaldia
  00:26:49 18 Intervencions
7 Precs, preguntes i control als òrgans de govern
  00:54:19 24 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:23:29 Sense intervencions