Sessió plenària ordinària dilluns 17 de desembre de 2018

Durada: 03:11:14
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:02:08 1 Intervenció
2 Aprovació inicial de la Relació de Llocs de Treball valorada.
  00:02:36 15 Intervencions
3 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2019.
  00:52:51 14 Intervencions
6 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  02:46:17 16 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:11:13 Sense intervencions