Sessió plenària ordinària dilluns 17 de desembre de 2018

Durada: 03:11:14
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:02:08 1 Intervenció
2 Aprovació inicial de la Relació de Llocs de Treball valorada.
  00:02:36 15 Intervencions
3 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2019.
  00:52:51 14 Intervencions
6 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  02:46:17 16 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:11:13 Sense intervencions