Sessió plenària ordinària divendres 12 d'abril de 2019

Durada: 01:32:40
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació actes sessions anteriors.
  00:01:35 Sense intervencions
2 Aprovació provisional del Pla Especial urbanístic àrea d'estacionament d'estança limitada de caravanes i autocaravanes juntament amb el document d'avaluació ambiental estratègic simplificat.
  00:02:09 14 Intervencions
3 Moció per proposar a la Diputació de Girona la creació d'una àrea específica d'Educació amb un Diputat amb delegació concreta per a aquesta àrea.
  00:13:38 13 Intervencions
4 Ratificació de l'acord de dissolució i liquidació de l'associació d'ens locals Consell d'Iniciatives locals per al medi ambient de les comarques gironines.
  00:20:41 12 Intervencions
5 Informe de l'Alcaldia.
  00:36:27 8 Intervencions
6 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  00:55:44 10 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:32:41 Sense intervencions