Sessió plenària ordinària divendres 12 d'abril de 2019

Durada: 01:32:40
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació actes sessions anteriors.
  00:01:35 Sense intervencions
2 Aprovació provisional del Pla Especial urbanístic àrea d'estacionament d'estança limitada de caravanes i autocaravanes juntament amb el document d'avaluació ambiental estratègic simplificat.
  00:02:09 14 Intervencions
3 Moció per proposar a la Diputació de Girona la creació d'una àrea específica d'Educació amb un Diputat amb delegació concreta per a aquesta àrea.
  00:13:38 13 Intervencions
4 Ratificació de l'acord de dissolució i liquidació de l'associació d'ens locals Consell d'Iniciatives locals per al medi ambient de les comarques gironines.
  00:20:41 12 Intervencions
5 Informe de l'Alcaldia.
  00:36:27 8 Intervencions
6 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  00:55:44 10 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:32:41 Sense intervencions