Sessió plenària ordinària dilluns 20 de maig de 2019

Durada: 02:20:46
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
2 Aprovació definitiva de la relació dels llocs de treball de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners.
  00:00:35 92 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:20:45 Sense intervencions