Sessió plenària Extraordinària dilluns 8 de juliol de 2019

Durada: 00:52:07
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
  00:05:27 8 Intervencions
2 Creació de la Comissió Informativa única.
  00:09:27 6 Intervencions
3 Creació de la Comissió Especial de Comptes.
  00:12:02 4 Intervencions
4 Assignacions als grups polítics i càrrecs electes.
  00:13:28 5 Intervencions
5 Càrrecs amb dedicació exclusiva.
  00:18:57 15 Intervencions
7 Donar compte de la composició de la Junta de Govern Local i de les delegacions de l'Alcaldia.
  00:33:25 8 Intervencions
8 Creació de la Comissió de Coordinació de Govern.
  00:43:41 4 Intervencions
9 Nomenaments per formar part d'OA municipals i empreses mixtes.
  00:47:03 7 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:52:07 Sense intervencions