Sessió plenària Extraordinària dilluns 8 de juliol de 2019

Durada: 00:52:07
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
  00:05:27 8 Intervencions
2 Creació de la Comissió Informativa única.
  00:09:27 6 Intervencions
3 Creació de la Comissió Especial de Comptes.
  00:12:02 4 Intervencions
4 Assignacions als grups polítics i càrrecs electes.
  00:13:28 5 Intervencions
5 Càrrecs amb dedicació exclusiva.
  00:18:57 15 Intervencions
7 Donar compte de la composició de la Junta de Govern Local i de les delegacions de l'Alcaldia.
  00:33:25 8 Intervencions
8 Creació de la Comissió de Coordinació de Govern.
  00:43:41 4 Intervencions
9 Nomenaments per formar part d'OA municipals i empreses mixtes.
  00:47:03 7 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:52:07 Sense intervencions