Sessió plenària ordinària dijous 18 de juliol de 2019

Durada: 01:45:14
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 11 Intervencions
2 Determinació de les festes locals per a l'any 2020.
  00:04:31 1 Intervenció
3 Aprovació definitiva del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) de Santa Coloma de Farners.
  00:04:49 8 Intervencions
4 Revocar cessió finca Generalitat i inici tramitació cessió finques Generalitat i Fundació Gentis.
  00:11:09 5 Intervencions
5 Aprovació del Compte General de l'Ajuntament 2018.
  00:15:53 8 Intervencions
6 Donar compte al Ple de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament i de l'OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta, corresponent al 1r semestre de 2019.
  00:22:18 8 Intervencions
7 Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 6/2019.
  00:28:24 12 Intervencions
8 Proposta del grup municipal de la CUP, per millorar la prevenció d'incendis forestals.
  00:38:18 12 Intervencions
9 Proposta del grup municipal de la CUP, de rebuig al projecte de llei de contractes de serveis a les persones.
  00:57:29 16 Intervencions
10 Informe de l'alcaldia.
  01:14:28 9 Intervencions
11 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:25:31 10 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:45:14 Sense intervencions