Sessió plenària ordinària dilluns 16 de setembre de 2019

Durada: 02:20:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Aprovació actes sessions anteriors.
  00:00:05 6 Intervencions
  00:03:04 7 Intervencions
2 Nomenament de membres per a la renovació del Consell Rector de l'Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta, per designació del propi Ajuntament.
  00:13:29 2 Intervencions
3 Nomenament per formar de l'empresa mixta Aigües Colomenques SL.
  00:15:26 2 Intervencions
4 Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 8/2019 per crèdit extraordinari i transferència.
  00:15:48 8 Intervencions
5 Moció per a la derogació definitiva del Projecte del Ramal de la MAT entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes i per a una alternativa sostenible.
  00:24:07 6 Intervencions
6 Moció d'adhesió a l'Aliança Educació 360 - Educació a Temps Complet.
  00:33:09 8 Intervencions
7 Moció de suport per a l'anul·lació de l'ordre del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de protegir les seus judicials amb els Mossos d'Esquadra.
  00:49:15 7 Intervencions
8 Moció en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute, per part d'Endesa i altres companyies.
  00:54:56 15 Intervencions
9 Nomenament de representant a l'Associació de Turisme la Selva.
  01:08:01 Sense intervencions
10 Informe de l'Alcaldia.
  01:09:19 14 Intervencions
11 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:54:12 23 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:20:09 Sense intervencions