Sessió plenària Urgent dilluns 14 d'octubre de 2019

Durada: 00:16:55
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació de la urgència de la convocatòria del Ple extraordinari municipal.
  00:00:33 Sense intervencions
2 Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret a l'autodeterminació
  00:02:27 9 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:16:56 Sense intervencions