Sessió plenària ordinària dilluns 21 d'octubre de 2019

Durada: 01:19:35
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació actes sessions anteriors.
  00:00:07 Sense intervencions
2 Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 9/2019 per suplement de crèdit i major ingrés
  00:00:42 5 Intervencions
3 Moció per a la no criminalització de l'independentisme
  00:06:27 7 Intervencions
4 Moció pel reconeixement de les dones deportades als camps de concentració nazis
  00:19:00 8 Intervencions
5 Informe de l'Alcaldia.
  00:28:06 13 Intervencions
6 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  00:55:16 8 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:19:35 Sense intervencions