Sessió plenària Urgent dilluns 28 d'octubre de 2019

Durada: 00:33:58
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació de la urgència de la convocatòria del Ple extraordinari municipal.
  00:00:23 2 Intervencions
2 Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici de 2020.
  00:01:39 16 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:33:59 Sense intervencions