Sessió plenària ordinària dimarts 17 de desembre de 2019

Durada: 03:23:58
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 3 Intervencions
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:04:00 Sense intervencions
2 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança d'ús i funcionament de la deixalleria municipal de Santa Coloma de Farners.
  00:04:44 8 Intervencions
3 Aprovació inicial del Pressupost general per a l'exercici 2020.
  00:12:23 15 Intervencions
4 Proposta del grup municipal del PSC-CP sobre la millora urgent i decidida de la qualitat urbana del municipi.
  01:10:09 20 Intervencions
5 Proposta del grup municipal de la CUP contra la crisi ecològica i climàtica i accions des del consistori.
  01:38:31 33 Intervencions
6 Informe de l'Alcaldia.
  02:43:40 6 Intervencions
7 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  03:03:22 9 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:23:58 Sense intervencions