Sessió plenària Urgent divendres 20 de desembre de 2019

Durada: 00:54:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació de la urgència de la convocatòria del Ple extraordinari municipal.
  00:01:31 10 Intervencions
2 Desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici de 2020.
  00:10:06 19 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:54:01 Sense intervencions