Sessió plenària ordinària dimarts 28 de gener de 2020

Durada: 02:23:02
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Aprovació actes sessions anteriors.
  00:02:26 Sense intervencions
2 Aprovació definitiva de la desafectació del bé de domini públic situat a la parcel·la cadastral 2838502DG7323N0000UR
  00:03:07 5 Intervencions
3 Aprovació inicial de la modificació del plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals i el seu document d'acompanyament
  00:08:49 4 Intervencions
4 Reconeixement de l'obligació del servei de recollida, transport i abocament de residus, neteja viaria i gestió de la deixalleria municipal a favor de Fomento Construcciones y Contratas S.A. per a l'any 2018.
  00:11:45 14 Intervencions
5 Rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l'eurodiputat Oriol Junqueras
  00:27:41 8 Intervencions
6 Proposta del grup municipal de JUNTS X CAT contra la sentència del TSJC al MH President Quim Torra
  00:47:01 7 Intervencions
7 Renúncia del senyor Manel Antoni Barroso Adame, al seu càrrec de regidor d'aquest Ajuntament
  01:01:10 7 Intervencions
8 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions escolars.
  01:07:29 16 Intervencions
9 Informe de l'Alcaldia.
  01:22:52 12 Intervencions
10 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:51:45 15 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:23:03 Sense intervencions