Sessió plenària ordinària dimarts 28 de gener de 2020

Durada: 02:23:02
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Aprovació actes sessions anteriors.
  00:02:26 Sense intervencions
2 Aprovació definitiva de la desafectació del bé de domini públic situat a la parcel·la cadastral 2838502DG7323N0000UR
  00:03:07 5 Intervencions
3 Aprovació inicial de la modificació del plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals i el seu document d'acompanyament
  00:08:49 4 Intervencions
4 Reconeixement de l'obligació del servei de recollida, transport i abocament de residus, neteja viaria i gestió de la deixalleria municipal a favor de Fomento Construcciones y Contratas S.A. per a l'any 2018.
  00:11:45 14 Intervencions
5 Rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l'eurodiputat Oriol Junqueras
  00:27:41 8 Intervencions
6 Proposta del grup municipal de JUNTS X CAT contra la sentència del TSJC al MH President Quim Torra
  00:47:01 7 Intervencions
7 Renúncia del senyor Manel Antoni Barroso Adame, al seu càrrec de regidor d'aquest Ajuntament
  01:01:10 7 Intervencions
8 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions escolars.
  01:07:29 16 Intervencions
9 Informe de l'Alcaldia.
  01:22:52 12 Intervencions
10 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:51:45 15 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:23:03 Sense intervencions