Sessió plenària ordinària dimarts 31 de març de 2020

Durada: 00:00:00
La sessió serà publicada en breu
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació acta sessió anterior.
Proposta urgent: Adhesió al "Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus".
Informe de l'Alcaldia.
Precs, preguntes i control als òrgans de govern.