Sessió plenària Urgent dijous 28 de maig de 2020

Durada: 00:22:11
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
1 Aprovació de la urgència de la convocatòria del Ple extraordinari municipal.
  00:00:25 Sense intervencions
2 Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal municipal núm. 19, reguladora de la Taxa per la utilització d'instal·lacions municipals.
  00:01:45 Sense intervencions