Sessió plenària ordinària dilluns 15 de juny de 2020

Durada: 03:29:09
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
1 Aprovació actes sessions anteriors.
  00:00:11 Sense intervencions
2 Aprovació inicial de la modificació del Reglament de règim intern d'El Centre - Eix de Negoci de Santa Coloma de Farners.
  00:01:03 Sense intervencions
3 Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners.
  00:17:10 Sense intervencions
4 Proposta del grup municipal de la CUP, de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem que limita l'exposició de banderes LGTBI en edificis públics.
  00:31:30 Sense intervencions
5 Proposta urgent: Subvencions per a autònoms i empreses per fer front a l'impacte econòmic causat pel Covid-19.
  00:40:30 Sense intervencions
6 Fora de l'ordre del dia: Proposta del grup municipal del PSC, per demanar al Govern de la Generalitat que aixequi la suspensió d'ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID19 en els lloguers d'habitatge habitual.
  01:03:18 Sense intervencions
7 Informe de l'Alcaldia.
  01:34:41 Sense intervencions
8 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  02:52:42 Sense intervencions