Sessió plenària Extraordinària divendres 16 d'octubre de 2020

Durada: 00:45:40
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
1 Ratificació de les causes previstes a l'article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
  00:03:55 Sense intervencions
2 Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal municipal, derivada de la Relació de Llocs de Treball 2020.
  00:10:47 Sense intervencions