Sessió plenària Urgent dimecres 20 de gener de 2021

Durada: 00:00:00
La sessió serà publicada en breu
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Ratificació de la urgència de la convocatòria del Ple extraordinari municipal.
Ratificació de les causes previstes a l'article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
Nomenament dels membres de les meses electorals per a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2021.