Sessió plenària ordinària dilluns 15 de novembre de 2021

Durada: 02:24:53
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 2 Intervencions
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:02:48 Sense intervencions
2 Bonificació del 95% a la quota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a la Fundació Privada Gentis, per les obres de construcció d'un Centre de Recursos per a la Inclusió Activa, al carrer Francesc Moragas, 150 bis.
  00:03:09 8 Intervencions
3 Aprovació inicial del Projecte d'obres per a la construcció d'una piscina municipal descoberta a l'àmbit dels Saioners.
  00:09:31 13 Intervencions
4 Proposta en defensa del territori i rebuig al projecte d'una indústria extractiva al municipi d'Osor.
  00:35:15 10 Intervencions
5 Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta corresponent al tercer trimestre de 2021.
  00:42:41 2 Intervencions
6 Informe de l'Alcaldia.
  00:44:13 18 Intervencions
7 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:54:30 14 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:24:53 Sense intervencions