Sessió plenària ordinària dilluns 15 de novembre de 2021

Durada: 02:24:53
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 2 Intervencions
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:02:48 Sense intervencions
2 Bonificació del 95% a la quota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a la Fundació Privada Gentis, per les obres de construcció d'un Centre de Recursos per a la Inclusió Activa, al carrer Francesc Moragas, 150 bis.
  00:03:09 8 Intervencions
3 Aprovació inicial del Projecte d'obres per a la construcció d'una piscina municipal descoberta a l'àmbit dels Saioners.
  00:09:31 13 Intervencions
4 Proposta en defensa del territori i rebuig al projecte d'una indústria extractiva al municipi d'Osor.
  00:35:15 10 Intervencions
5 Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta corresponent al tercer trimestre de 2021.
  00:42:41 2 Intervencions
6 Informe de l'Alcaldia.
  00:44:13 18 Intervencions
7 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:54:30 14 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:24:53 Sense intervencions