Sessió plenària ordinària dilluns 20 de juny de 2022

Durada: 02:00:39
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  00:04:01 Sense intervencions
2 Determinació de les festes locals per a l'any 2023.
  00:04:18 4 Intervencions
3 Aprovació inicial de la modificació de crèdits 10/2022.
  00:06:12 11 Intervencions
4 Informe de l'Alcaldia.
  00:13:43 14 Intervencions
5 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:02:56 13 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:00:40 Sense intervencions