Sessió plenària ordinària dilluns 25 de juliol de 2022

Durada: 02:06:15
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:04:41 Sense intervencions
2 Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners pel qual s'articula l'encàrrec de gestió per l'assistència tècnica en la redacció de projectes.
  00:05:00 10 Intervencions
3 Aprovació del Compte General de l'Ajuntament de l'exercici 2021.
  00:11:15 10 Intervencions
4 Aprovació inicial de la modificació de crèdits 12/2022.
  00:18:11 8 Intervencions
5 Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, corresponent al segon trimestre de 2022.
  00:29:17 4 Intervencions
6 Informe de l'Alcaldia.
  00:32:24 12 Intervencions
7 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:05:30 29 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:06:16 Sense intervencions