Sessió plenària ordinària dilluns 17 d'octubre de 2022

Durada: 01:34:41
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:04:14 Sense intervencions
2 Aprovació del Conveni entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners per a la cessió de la gestió de l'ús de cinc habitatges de titularitat pública administrats per l'Agència.
  00:04:31 11 Intervencions
3 Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la Borsa local d'habitatges de lloguer de Santa Coloma de Farners.
  00:14:37 10 Intervencions
4 Reconeixement compatibilitat empleat públic.
  00:21:40 6 Intervencions
5 Aprovació inicial de la modificació de crèdits número 17/2022.
  00:23:55 16 Intervencions
6 Informe de l'Alcaldia.
  00:52:26 6 Intervencions
7 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:10:57 18 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:34:41 Sense intervencions