Sessió plenària ordinària dilluns 17 d'octubre de 2022

Durada: 01:34:41
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:04:14 Sense intervencions
2 Aprovació del Conveni entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners per a la cessió de la gestió de l'ús de cinc habitatges de titularitat pública administrats per l'Agència.
  00:04:31 11 Intervencions
3 Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la Borsa local d'habitatges de lloguer de Santa Coloma de Farners.
  00:14:37 10 Intervencions
4 Reconeixement compatibilitat empleat públic.
  00:21:40 6 Intervencions
5 Aprovació inicial de la modificació de crèdits número 17/2022.
  00:23:55 16 Intervencions
6 Informe de l'Alcaldia.
  00:52:26 6 Intervencions
7 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:10:57 18 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:34:41 Sense intervencions