Sessió plenària Extraordinària dilluns 24 d'octubre de 2022

Durada: 01:48:45
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Incoació de l'expedient administratiu per a la resolució del contracte de concessió d'obra de la nova piscina coberta i serveis complementaris municipals de Santa Coloma de Farners amb l'empresa Sport Assistance 2000 SL.
  00:00:55 18 Intervencions
2 Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional) per a l'exercici 2023
  00:26:17 32 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:48:45 Sense intervencions