Sessió plenària Extraordinària dilluns 24 d'octubre de 2022

Durada: 01:48:45
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Incoació de l'expedient administratiu per a la resolució del contracte de concessió d'obra de la nova piscina coberta i serveis complementaris municipals de Santa Coloma de Farners amb l'empresa Sport Assistance 2000 SL.
  00:00:55 18 Intervencions
2 Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional) per a l'exercici 2023
  00:26:17 32 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:48:45 Sense intervencions