Sessió plenària ordinària dilluns 19 de desembre de 2022

Durada: 02:44:13
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:01:38 Sense intervencions
2 Verificació del Text refós del Pla Especial Urbanístic del Circuit de Motocròs de Can Mariano.
  00:02:01 Sense intervencions
3 Aprovació de l'adhesió a la primera pròrroga del contracte 2019.03-D1 de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya i la seva corresponent contractació.
  00:15:11 Sense intervencions
4 Proposta del grup municipal d'ISC, respecte al trasllat dels Jutjats.
  00:41:12 Sense intervencions
5 Informe de l'Alcaldia.
  01:04:46 Sense intervencions
6 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:30:22 Sense intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:44:14 Sense intervencions