Sessió plenària ordinària dilluns 19 de desembre de 2022

Durada: 02:44:13
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:01:38 Sense intervencions
2 Verificació del Text refós del Pla Especial Urbanístic del Circuit de Motocròs de Can Mariano.
  00:02:01 Sense intervencions
3 Aprovació de l'adhesió a la primera pròrroga del contracte 2019.03-D1 de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya i la seva corresponent contractació.
  00:15:11 Sense intervencions
4 Proposta del grup municipal d'ISC, respecte al trasllat dels Jutjats.
  00:41:12 Sense intervencions
5 Informe de l'Alcaldia.
  01:04:46 Sense intervencions
6 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:30:22 Sense intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:44:14 Sense intervencions