Sessió plenària Extraordinària dijous 22 de desembre de 2022

Durada: 00:45:57
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici de 2023.
  00:06:21 13 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:45:58 Sense intervencions