Sessió plenària Extraordinària dijous 22 de desembre de 2022

Durada: 00:45:57
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici de 2023.
  00:06:21 13 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:45:58 Sense intervencions