Sessió plenària ordinària dilluns 23 de gener de 2023

Durada: 02:22:11
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Aprovació actes sessions anteriors.
  00:02:50 Sense intervencions
2 Correcció d'errades de l'acord de Ple de modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2023 i següents.
  00:03:25 1 Intervenció
3 Aprovació del Pla d'acció per a l'Energia Sostenible i el Clima de la unitat de paisatge de les Guilleries.
  00:14:11 Sense intervencions
4 Donar compte al Ple de la Corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners corresponent al quart trimestre 2022.
  00:54:51 Sense intervencions
5 Informe de l'Alcaldia.
  00:59:17 Sense intervencions
6 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:23:37 Sense intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:22:11 Sense intervencions