Sessió plenària ordinària dilluns 20 de febrer de 2023

Durada: 02:48:21
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:04:23 Sense intervencions
2 Desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la derogació de l'Ordenança fiscal número 17.
  00:04:41 8 Intervencions
3 Ratificació de l'establiment del servei de piscina coberta i serveis complementaris municipals.
  00:13:44 30 Intervencions
4 Informe de l'Alcaldia.
  01:45:20 7 Intervencions
5 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  02:09:01 17 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:48:22 Sense intervencions