Sessió plenària ordinària dilluns 24 d'abril de 2023

Durada: 02:57:55
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació actes sessions anteriors.
  00:06:34 Sense intervencions
2 Pròrroga del contracte de gestió del servei públic, en la modalitat de concessió, per a la gestió del servei d'aparcament amb limitació horària a diversos carrers de Santa Coloma de Farners (zona blava).
  00:07:05 12 Intervencions
3 Resolució del contracte de concessió d'obra de la nova piscina coberta i serveis complementaris municipals de Santa Coloma de Farners amb l'empresa Sport Assistance 2000 SL.
  00:15:10 18 Intervencions
4 Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit.
  00:44:17 15 Intervencions
5 Proposta del grup municipal de la CUP, en resposta al rebrot de l'activitat i discurs feixista a la nostra comarca i per declarar Santa Coloma de Farners com a ciutat antifeixista i antiracista.
  00:54:08 14 Intervencions
6 Proposta del grup municipal de la CUP, per instar a l'Ajuntament que es personi com a acusació popular contra l'autor material de l'agressió feixista amb arma blanca produïda el passat 24 de setembre de 2022 a Santa Coloma de Farners.
  01:03:28 21 Intervencions
7 Donar compte al Ple del Pla anual de control financer de l'exercici 2023.
  01:26:15 2 Intervencions
8 Informe de l'Alcaldia.
  01:27:36 8 Intervencions
9 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:50:52 22 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:57:56 Sense intervencions