Sessió plenària ordinària dilluns 24 d'abril de 2023

Durada: 02:57:55
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació actes sessions anteriors.
  00:06:34 Sense intervencions
2 Pròrroga del contracte de gestió del servei públic, en la modalitat de concessió, per a la gestió del servei d'aparcament amb limitació horària a diversos carrers de Santa Coloma de Farners (zona blava).
  00:07:05 12 Intervencions
3 Resolució del contracte de concessió d'obra de la nova piscina coberta i serveis complementaris municipals de Santa Coloma de Farners amb l'empresa Sport Assistance 2000 SL.
  00:15:10 18 Intervencions
4 Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit.
  00:44:17 15 Intervencions
5 Proposta del grup municipal de la CUP, en resposta al rebrot de l'activitat i discurs feixista a la nostra comarca i per declarar Santa Coloma de Farners com a ciutat antifeixista i antiracista.
  00:54:08 14 Intervencions
6 Proposta del grup municipal de la CUP, per instar a l'Ajuntament que es personi com a acusació popular contra l'autor material de l'agressió feixista amb arma blanca produïda el passat 24 de setembre de 2022 a Santa Coloma de Farners.
  01:03:28 21 Intervencions
7 Donar compte al Ple del Pla anual de control financer de l'exercici 2023.
  01:26:15 2 Intervencions
8 Informe de l'Alcaldia.
  01:27:36 8 Intervencions
9 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:50:52 22 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:57:56 Sense intervencions