Sessió plenària Extraordinària dimarts 2 de maig de 2023

Durada:
La sessió serà publicada en breu
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Nomenament dels membres de les meses electorals per a les Eleccions Locals del 28 de maig de 2023.