Sessió plenària Extraordinària dilluns 26 de juny de 2023

Durada:
La sessió serà publicada en breu
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Nomenament dels membres de les meses electorals per a les Eleccions a Corts Generals del 23 de juliol de 2023.