Sessió plenària ordinària dijous 27 de juliol de 2023

Durada: 03:04:42
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
  00:04:58 Sense intervencions
2 Aprovació de la pròrroga del contracte de gestió del cicle integral de l'Aigua de Santa Coloma de Farners adjudicat a la Societat d'Economia Mixta Aigües Colomenques, SL, constituïda entre la mercantil SOREA, S.A i l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, en virtut de l'adjudicació de la licitació i selecció del soci privat, efectuat per acord de Ple d'11 de març de 2013.
  00:05:31 37 Intervencions
3 Aprovació de l'adhesió a la segona pròrroga del contracte 2019.03-D1 de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya i la seva corresponent contractació.
  00:50:22 12 Intervencions
4 Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal de circulació.
  01:01:55 12 Intervencions
5 Acord de manifestació de continuïtat del Pla educatiu d'entorn.
  01:05:16 11 Intervencions
6 Aprovació inicial de la modificació de crèdits 16/2023.
  01:11:07 15 Intervencions
7 Aprovació del Compte General de l'Ajuntament de l'exercici 2022.
  01:29:05 17 Intervencions
8 Fora de l'ordre del dia: Moció de rebuig a l'espionatge i les infiltracions policials en els moviments socials.
  01:38:39 10 Intervencions
9 Informe de l'Alcaldia.
  01:52:42 5 Intervencions
10 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  02:04:25 19 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:04:42 Sense intervencions