Sessió plenària ordinària dijous 30 de juliol de 2020

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 2 Intervencions
1 Declaració Institucional contra l'arbitrarietat de la Fiscalia del Suprem i la cúpula del Poder Judicial, clarament en contra de Catalunya i de les preses i presos polítics
  00:02:47 4 Intervencions
2 Aprovació de l'acta de la sessió anterior
  00:08:00 Sense intervencions
3 Expedient 1359/2020. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa per l'ocupació de vies i terrenys d'ús públic
  00:08:20 4 Intervencions
4 Expedient 1798/2020. Aprovació autorització despeses pluriennals
  00:17:05 2 Intervencions
5 Expedient 693/2020. Aprovar l'expedient de contractractació, el PCAP i el PPT del contracte d'obra "Construcció de l'Arxiu comarcal de les Garrigues a les Borges Blanques"
  00:20:59 6 Intervencions
6 Expedient 626/2020. Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana d'ordenació de volums de la parcel.la situada al C/ Via de Tolouges, núm. 4 de les Borges Blanques
  00:31:12 5 Intervencions
7 Expedient 1699/2020. Donar compte de l'informe del PMP corresponent al 2t 2020
  00:33:48 Sense intervencions
8 Expedient 1701/2020. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al 2n trimestre 2020
  00:34:24 Sense intervencions
9 Expedient 1683/2020. Aprovar la Moció de suport al correllengua 2020. Presentada pel Grup Municipal Junts per les Borges Blanques
  00:34:44 5 Intervencions
10 Expedient 1838/2020. Procediment Genèric. Moció de rebuig del plantejament que fa el Ministeri d'Hisenda a la FEMP proposant que els consistoris que tenen estalvis els hi prestin a l'Estat. Presentada pel Grup Municipal Junts per les Borges Blanques
  00:41:47 2 Intervencions
11 Expedient 1837/2020. Procediment Genèric. Moció de suport al col.lectiu de Caçadors pel que fa a la nova llei 5/2020. Presentada pel Grup Municipal Junts per les Borges Blanques
  00:48:10 4 Intervencions
12 Expedient 1839/2020. Procediment Genèric. Moció de denúncia de l'espionatge polític i demanar aclariment dels fets del "catalangate". Presentada pel Grup Municipal Borges per la República
  01:02:20 2 Intervencions
13 Expedient 1841/2020. Procediment Genèric. Moció per ratificar el posicionament en contra de la Monarquia Espanyola. Presentada pel Grup Municipal Borges per la República
  01:06:40 2 Intervencions
14 Expedient 1840/2020. Procediment Genèric. Moció per ratificar el posicionament en contra de la pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes AP-2 i AP-7 Presentada pel Grup Municipal Borges per la República.
  01:13:28 2 Intervencions
15 Informe de les gestions dutes a terme pels regidors/es .
  01:18:33 12 Intervencions
16 Donar compte dels decrets dictats per l'Alcaldia
  01:43:12 1 Intervenció
17 Precs i preguntes
  01:43:38 45 Intervencions