Sessió plenària Extraordinària dijous 28 d'octubre de 2021

Durada: 00:26:05
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2020-E-RC-1421
Juan Falcó Mir
Juez de oaz
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Expedient 1838/2021. Aprovació inicial de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l'exercici 2022 i següents
  00:00:22 14 Intervencions
2 Expedient 1873/2021. Imposició i Ordenació de Tributs. Aprovació inicial del Text Refós de l'ordenança de circulació de la ciutat de les Borges Blanques i del quadre de sancion
  00:17:55 3 Intervencions