Sessió plenària ordinària dijous 25 de novembre de 2021

Durada: 02:21:11
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2020-E-RC-1421
Juan Falcó Mir
Juez de oaz
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior
  00:00:05 1 Intervenció
2 Expedient 2141/2021. Disposicions Normatives (Aprovació, Modificació o Derogació). Proposta d'acord d'aprovació del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Les Borges Blanques.
  00:00:57 15 Intervencions
3 Expedient 2421/2021. Procediment Genèric. Aprovació del Pla Local de Joventut 2021-2025
  00:28:44 5 Intervencions
4 Expedient 1744/2021. Aprovació de l'expedient de baixa de dret d'exercicis tancats
  00:39:40 1 Intervenció
5 Expedient 2176/2021. Donar compte de l'informe del PMP corresponent al 3er trimestre de 2021
  00:40:50 1 Intervenció
6 Expedient 2177/2021. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al 3er trimestre 2021
  00:41:41 Sense intervencions
7 Expedient 2443/2021. Moció presentada pel grup Borges per la República per declarar les Borges Blanques municipi amic dels animals -Petfriendly
  00:42:08 2 Intervencions
8 Expedient 2446/2021. Moció presentada pel grup Borges per la República per al traspàs real de rodalies a la Generalitat de Catalunya
  00:48:04 6 Intervencions
9 Expedient 2445/2021. Proposta de resolució per a impulsar des de l'Ajuntament de les Borges Blanques una compra col.lectiva de plaques fotovoltaiques
  01:01:42 7 Intervencions
10 Expedient 2447/2021. Proposta de Resolució presentada pel grup Borges per la República per la creació de l'Eix Transversal de Ponent, via definida ja en el Pla Territorial Parcial de Ponent
  01:09:55 4 Intervencions
11 Informe de les activitats dutes a terme
  01:19:25 15 Intervencions
12 Donar compte dels Decrets dictats per l'Alcaldia
  01:56:36 2 Intervencions
13 Precs i preguntes
  01:57:18 13 Intervencions