Sessió plenària Extraordinària dijous 16 de desembre de 2021

Durada: 01:34:57
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2020-E-RC-1421
Juan Falcó Mir
Juez de oaz
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Expedient 2166/2021. Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de les Borges Blanques, les bases d'execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball
  00:00:02 35 Intervencions
2 Expedient 2550/2021. Proposta de resolució de Borges per la República de rebuig als projecte de les línies de Molta Alta Tensió PEol-556 i PFot-631AC
  01:25:12 2 Intervencions