Sessió plenària Extraordinària dijous 17 de febrer de 2022

Durada:
La sessió serà publicada en breu
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2020-E-RC-1421
Juan Falcó Mir
Juez de oaz

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Expedient 1122/2017. Planejament de Desenvolupament (Aprovació). Ratificació de l'acord d'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Especial Urbanístic Complex Hoteler "Masia Salat" de les Borges Blanques
Expedient 1941/2021. Planejament de Desenvolupament (Aprovació). Proposta d'aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana del C. La Placeta, 79.
Expedient 693/2020. Contractacions. Aprovació del modificat del contracte d'obra "Projecte executiu de l'edifici de l'arxiu comarcal de les Garrigues a les Borges Blanques
Expedient 2166/2021. Aprovació de la modificació de l'annex d'inversions del pressupost general de l'Ajuntament de les Borges Blanques per a l'exercici 202